Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมงานเปิดห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จ.นนทบุรี

วันที่ 30/05/2562 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

วันนี้ (๓๐ พฤษภาคม 2562) เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุพิชญา นิทัศน์วรกุล หัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กร ผู้แทนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมงานเปิดห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จ.นนทบุรี โดยสำนักงานได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ในการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการสื่อสารและประสานความร่วมมือกับนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในยุค Thailand .
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์