Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเงินบริจาค ฯ ให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

วันที่ 30/06/2550

                 เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องสนามไชย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก วินัย  ภัททิยกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม รับมอบเงินจำนวน ๓ ล้านบาท จากนายวันชัย  สุระกุล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เพื่อร่วมสมทบการสร้างอาคารสำหรับเด็กในสลัมชุมชนบ้านเสือใหญ่ประชาอุทิศ โครงการ "เฉลิมขวัญวันประสูติ ๘๔ พรรษา สายธารศรัทธาสู่เด็กอ่อนในสลัม" เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์