Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเงินสมทบกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 30/06/2550

              เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี รับมอบเงินจำนวน 5 ล้านบาท จากนายวันชัย  สุระกุล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  เพื่อร่วมสมทบกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ทำเนียบรัฐบาล  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์