Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากฯ จัดพบปะตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อ-จองล่วงหน้า ฯ เพื่อแถลง“นโยบายการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล” เขตภาคกลางและขอความร่วมมือจำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนด

วันที่ 26/04/2562 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

                วันนี้ (วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562) เวลา 09.00 น. ที่ห้องวาสิฏฐี แกรนด์บอลรูม โรงแรมวาสิฏฐี จังหวัดสุพรรณบุรี พันตำรวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานในการแถลง"นโยบายการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับตัวแทนจำหน่ายและกลุ่มผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีความถี่ในการทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าฯ สม่ำเสมอและเป็นผู้ที่รับสลากในเขตภาคกลาง จำนวน 24 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสลากรวมชุดแบบคละเลข 2-2-1 ตลอดจนขอความร่วมมือในการจำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนด โดยมีนายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์ รองผู้อำนวยการ ร่วมบรรยาย และมีผู้บริหารระดับสูงร่วมกิจกรรมดังกล่าวในโอกาสเดียวกัน นอกจากนี้ ได้มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้กับผู้เข้ารับฟังการแถลงนโยบาย ไปพร้อม ๆ กันด้วยสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์