Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันที่ 06/12/2549

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

                ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์ม และยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด จำนวน 7 ชุด (ต้นฉบับพร้อมรับรองสำเนา 6 ชุด)โดยแยกเป็น 2 ซอง คือ ซองหลักฐานประกอบการสมัคร และซองแสดงวิสัยทัศน์ ปิดผนึก ถึงประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ณ สำนักบริหารงานบุคคล ชั้น 3 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (อาคาร 2) สี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8498, 0-2281-1611 ต่อ 820, 810, 824, 825 ในวันทำการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 - 6 ธันวาคม 2549 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์