Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่าย ITA และศปท.รัฐวิสาหกิจ

วันที่ 15/03/2562 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

       วันนี้ (15 มีนาคม 2562) พันตำรวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเครือข่าย
ITA และ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.) รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2562 มีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อยกระดับ
ธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยมีสมาชิกในเครือข่ายฯ
จำนวน 106 คน จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 37 แห่ง เข้าร่วมประชุม พร้อมรับฟังการบรรยาย
จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) จ.นนทบุรีสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์