Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดกิจกรรม CSR ในโอกาสเดินทางไปออกรางวัลสลากสัญจร งวด 1 มีนาคม 2562

วันที่ 28/02/2562 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น.  ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง
พันตำรวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนประธานสหภาพแรงงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  เดินทางไปจัดกิจกรรม
CSR จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและจัดหน่วยแพทย์/ทันตแพทย์เคลื่อนที่โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้บริการตรวจรักษาฟรี ในโอกาสเดินทางไปออกรางวัลสลากสัญจร งวด 1 มีนาคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดพัทลุง และได้มอบเงินบริจาคสาธารณประโยชน์จำนวน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดทำห้องกระตุ้นประสาทสัมผัส ของศูนย์การศึกษาพิเศษแห่งนี้ด้วย ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายกเหล่ากาชาด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์