Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านการสาธารณสุข
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมงานขอบคุณผู้มีอุปการคุณ ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

วันที่ 28/02/2562 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

วันนี้ (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) เวลา ๑๖.๐๐ น. นางตุ้มทอง มุสิกรัตน์ รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย นายชูชาติ มั่นครองธรรม หัวหน้าสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้บริหาร เดินทางไปร่วมงานขอบคุณผู้มีอุปการคุณ ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ได้สนับสนุนงบประมาณ 326 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคาร 80 ปี ปัญญานันทภิกขุ อาคารตรวจประกันสังคม และอาคารผู้ป่วย 3 เพื่อรองรับการดูแลสุขภาพครบวงจร สามารถให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์