Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วน ! ขอให้ผู้แทนจำหน่ายสลากแบบ 3 ตัว และ 2 ตัว รวบรวมสลากเปล่าที่ไม่ได้จำหน่ายทั้งหมด ในงวดวันที่ 16 กพ. 2549 เตรียมพร้อมให้สำนักงานฯ ตรวจสอบ

วันที่ 16/02/2549
               " เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะทำการตรวจสอบสลากที่ไม่ได้จำหน่าย หรือสลากเปล่าคงเหลือของผู้แทนจำหน่ายในงวดวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ นี้ สำนักงานฯ จึงขอความร่วมมือให้ผู้แทนจำหน่ายตรวจสอบยอดรับสลาก ยอดส่งข้อมูลการจำหน่าย รวมทั้งยอดสลากที่ไม่ได้จำหน่าย และรวบรวมสลากเปล่าที่ไม่ได้จำหน่ายทั้งหมด เตรียมพร้อมให้สำนักงานฯ ตรวจสอบการคืนค่าสลาก โดยสำนักงานฯ จะสุ่มตรวจในวันที่ ๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ และจะโอนเงินค่าสลากคืนให้ผู้แทนจำหน่ายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙”


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์