Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562”

วันที่ 15/02/2562 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร


        เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ที่ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562” ให้กับผู้บริหารและพนักงานจำนวน 245 คน โดยมีนางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ วิทยากรจากสำนักงาน ปปช. เป็นผู้บรรยาย ในการนี้ พันตำรวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าวด้วยสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์