Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากฯ จัดพบปะผู้ซื้อ-จองล่วงหน้า ฯ เพื่อแถลง“นโยบายการจำหน่ายสลาก ในการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา” และขอความร่วมมือจำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนด

วันที่ 13/02/2562 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 – 11.45 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พันตำรวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานในการแถลง"นโยบายการจำหน่ายสลาก ในการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา” ให้กับคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีความถี่ในการทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าฯ สม่ำเสมอและเป็นผู้ที่รับสลากในพื้นที่ ปณ.ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงกว่า 500 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายในการแก้ไขปัญหาสลาก เกินราคาตาม Road Map ระยะที่ 3 ทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสลากรวมชุดแบบคละเลข ที่จะจำหน่ายในงวด 1 มีนาคม 2562 ตลอดจนขอความร่วมมือในการจำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนด โดยมีนายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ร่วมบรรยาย และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้กับผู้เข้ารับฟังการแถลงนโยบาย ไปพร้อม ๆ กันด้วยสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์