Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านการศึกษาและกีฬา
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2562

วันที่ 10/01/2562 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

วันนี้ (10 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. พันตำรวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี รองผู้อำนวยการ       สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประธานในพิธีมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2562  ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน 101 โรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตและเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดำเนินโครงการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสำนักงานฯ กับชุมชนสำคัญโดยรอบสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์