Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมพิธีลงเสาเอกเสาโท ก่อสร้างอาคารฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมสระธาราบำบัด ณ บ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 14/12/2561 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

วันนี้ (14 ธันวาคม 2561) เวลา 08.39 น. ที่บ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี นางตุ้มทอง     มุสิกรัตน์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยพันโทหนุน ศันสนาคม รองผู้อำนวยการ นายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และนางอุบลรัตน์ สุภาพ ประธานสหภาพแรงงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เดินทางไปร่วมในพิธีลงเสาเอกเสาโท ก่อสร้างอาคารฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมสระธาราบำบัด ซึ่งสำนักงานสลากฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง 25 ล้านบาท โดยมีนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และนายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธี และให้การต้อนรับ สำหรับโครงการนี้เมื่อแล้วเสร็จ จะเป็นอาคารที่มีความพร้อมสำหรับเยาวชนในบ้านราชาวดีซึ่งเป็นผู้ป่วยพิการทางสมองและพิการซ้ำซ้อน
ให้ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคคลภายนอกที่มาศึกษาดูงาน และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาฝึกปฏิบัติงานในการดูแลผู้พิการได้อย่างเหมาะสมต่อไป


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์