Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการถ่ายทอดเสียงการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

วันที่ 06/12/2561 กองประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร

             สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอแจ้งให้ทราบว่า สำนักงานฯ จะทำการเปลี่ยนแปลงการถ่ายทอดเสียงการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จากเดิมเผยแพร่ผ่านทางสถานีวิทยุ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ จะเปลี่ยนมาออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM ความถี่ 837 กิโลเฮิรตซ์ ตั้งแต่งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2561 จนถึงงวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2562


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์