Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ภารกิจหลัก >> การจำหน่าย
กระบวนการมอบอำนาจ

การมอบอำนาจรับสลาก
 
            สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะอนุญาตให้มอบอำนาจได้ตามความจำเป็นในแต่ละกรณี และ ไม่อนุญาตให้มีการมอบอำนาจช่วงโดยเด็ดขาด โดยใช้แบบฟอร์มตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด

             
- แบบฟอร์ม สล.145 หนังสือมอบอำนาจ 
 
 
 
 
             - การใช้หนังสือมอบอำนาจ
 

           ผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจต้องยื่นเอกสารด้วยตนเองล่วงหน้า ก่อนวันจำหน่ายสลากที่ประสงค์จะมอบอำนาจรับสลาก หรือตามความจำเป็นของแต่ละกรณี
 
          ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 7.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.
  - ณ ห้องจำหน่ายสลาก

  โทร. 02 528 9555 FAX 02 528 9548
  ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 14 มิถุนายน 2562


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์