Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านศาสนา
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2561 ณ วัดน้อยนอก จ.นนทบุรี

วันที่ 21/11/2561 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

    เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นางพรพิไล บุญเอนก รองผู้อำนวยการ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสำนักงานฯ เดินทางไปถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2561 ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ณ วัดน้อยนอก ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมียอดเงินกฐินที่สำนักงานฯและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทำบุญร่วมกัน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,733,878.-บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์