Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
เกี่ยวกับสำนักงาน >> เพลงประจำสำนักงาน
เนื้อเพลงสายสัมพันธ์ชาวสลาก

วันที่ 10/02/2556
สายสัมพันธ์ชาวสลาก
 
รุ่งพิรุณ เมธานนท์ ขับร้อง
ผุสดี เอื้อเฟื้อ ขับร้อง
คำร้อง-ทำนอง ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร
 
พวกเราชาวสลากฯ ผูกพัน
ด้วยใจรักกันมั่นคง
อุทิศเพื่องาน บริการซื่อตรง
เพื่อความประสงค์ปวงประชา
 
พวกเราชาวสลากฯ ร่วมมือ
ที่ตรงนี้คือศรัทธา
มั่นสามัคคี สิ่งดีไฝ่หา
เชิดชูสถาบันไม่เสื่อมคลาย
 
บริการ...คืองานเพื่อมวลชน
ทุกขั้นทุกคน...คือจุดหมาย
รวดเร็วก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล
เชื่อมโยสายใยใฝ่ปอง

พวกเราชาวสลากฯ ยินดี
มากมีน้ำใจเกี่ยวข้อง
สร้างสรรค์ฟันฝ่า ศรั่ทธาเรืองรอง
ดังพี่ดังน้องสุขใจ

คำสำคัญ : เนื้อเพลง

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์