Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
เกี่ยวกับสำนักงาน
เพลงประจำสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันที่ 10/02/2556
เพลงที่จัดทำขึ้นใหม่ควรให้ความหมายที่สื่อถึงความเป็นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยมีประเด็นต่อไปนี้เข้าไปสอดแทรก
 1. เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  สลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นเครื่องมือแนวทางแห่งรัฐในการสร้างความพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลาย ได้มีความหวังและเป็นทางออกอย่างหนึ่งของชีวิต มีความยุติธรรมและเสมอภาคแก่ประชาชน เป็นวิธีการรวบรวมเงินจากการเสี่ยงโชคด้วยความสมัครใจของประชาชน นำมาเป็นรายได้ให้รัฐนำกลับไปช่วยเหลือสังคม สร้างอาชีพ สร้างงานแก่ประชาชนทั่วไป ไปจนถึงผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
 2. เกี่ยวกับลักษณะเด่นขององค์กร
  เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในการหารายได้ให้รัฐ เพื่อเป็นงบประมาณแผ่นดิน มีการบริการที่ดีให้ความเอาใจใส่ต่อประชาชนทุกคนเป็นอย่างดีและเสมอภาค สามารถแสดงให้เห็นความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอน พร้อมทั้งสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมมากมาย อาทิ สร้างโรงเรียน โรงพยาบาล มอบทุนการศึกษา ฯลฯ ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน
 3. เกี่ยวกับบุคลากร
  ให้พนักงานรักและภูมิใจในหน้าที่และองค์กรของตนที่ได้สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม มีความเสียสละในงานที่ทำเหมือนได้เสียสละให้กับสังคม พร้อมทั้งสาม้คคียึดมั่นในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าอื่นใด
 4. เกี่ยวกับแนวทางที่ถูกต้องสำหรับประชาชน
  ควรสื่อถึงประชาชนไม่ควรงมงายลุ่มหลงกับการเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลมากจนเกินไปซื้อสลากแต่น้อย เผื่ออาจมีโชคเท่านั้น และมีความเชื่อมั่นในกระบวนการออกรางวัลสลาก โดยไม่หลงเชื่อเรื่องเลขล็อค การใบ้หวยใด ไม่ซื้อหรือขายสลากเกินราคา เพราะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและสร้างความไม่ชอบธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม

ชื่อเพลง

เนื้อเพลง

ฟังเสียง

สายสัมพันธ์ชาวสลาก

รอยยิ้มในอุดมการณ์

สลากรัฐ ขจัดทุกข์

สายธารแห่งความหวัง

อุดมการณ์สีฟ้า

รวยแบบไม่ได้ตั้งใจ

เสี่ยงโชค

ศูนย์รวมน้ำใจ

ประกายแห่งความหวัง

ด้วยเงินจากสลากกินแบ่ง

วันบอกลา


คำสำคัญ : เพลง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์