Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจเยี่ยมและดูงานภารกิจด้านการพิมพ์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันที่ 30/10/2561 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

วันนี้ (30 ตุลาคม 2561) เวลาประมาณ 11.00 น. ที่สำนักการพิมพ์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนเอกมัย คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกอบด้วย นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นางวิยดา โชติรัตนะศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ พ.ต.ท.อมร หงษ์ศรีทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ผศ.ดร.วิรชฎา บัวศรี กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เดินทางไปตรวจเยี่ยมและดูงานภารกิจด้านการพิมพ์ โดยมีนางตุ้มทอง มุสิกรัตน์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้การต้อนรับ นำชมและบรรยายสรุปสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์