Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านการศึกษาและกีฬา
สำนักงานสลากฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันที่ 22/10/2561

            วันนี้ (20 ตุลาคม 2561) เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยนางตุ้มทอง
มุสิกรัตน์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เดินทางไปเป็นประธานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 272 ทุน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยสำนักงานสลากฯ
ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณจำนวน  1
,352,000 บาท ในการนี้ ประธานสหภาพแรงงานสำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมเดินทางไปเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วย

 

 

 

กองประชาสัมพันธ์

สำนักสื่อสารองค์กร

                                                                                                                  
                                                                                                                           22 ตุลาคม 2561


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์