Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ “ความหวัง-ด้วยมิตร-จิตอาสา”

วันที่ 28/09/2561 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

วันนี้ (28 กันยายน 2561) เวลา 10.30 น. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับรายการโฮป ประกายแสงแห่งความหวัง จัดกิจกรรม"ความหวัง-ด้วยมิตร-จิตอาสาโดย นางตุ้มทอง มุสิกรัตน์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คณะผู้บริหาร และพนักงาน เดินทางไปจัดกิจกรรมและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของจำเป็นให้กับ ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์