Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบรถวีลแชร์ประจำเดือนกันยายน 2561 ในโครงการบริจาควีลแชร์กับ จส. 100 ส่งต่อน้ำใจ ถึงผู้พิการและผู้สูงอายุ

วันที่ 18/09/2561 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

วันนี้ (18 กันยายน 2561) เวลา 10.30 น. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยคุณศศิพัชร์ จ่างจรูญโรจน์                        หัวหน้าสำนักธุรกิจเกมเป็นผู้แทนผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรในสังกัด เดินทางไปมอบรถวีลแชร์ ให้กับนางบุญมี เหมือนอดทน อายุ 70 ปี ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ขาไม่มีแรงเดิน ตาซ้ายบอดตาขวาเลือนลาง และไทรอยด์เป็นพิษ ซึ่งโครงการบริจาควีลแชร์กับ จส. 100 ให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์ แต่ไม่มีทุนทรัพย์จะดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 2 คัน ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ประจำเดือนกันยายน 2561 รวมแล้ว 18 คันในปีนี้ โครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้การสนับสนุนด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งต่อน้ำใจสู่สังคมไทยสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์