Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมอบห้องน้ำ ตามโครงการสลากสร้างสุข ปลดทุกข์ให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านไร่ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 155)

วันที่ 07/09/2561 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

วันนี้ (7 กันยายน 2561) เวลา 10.30 น. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย นางตุ้มทอง      
มุสิกรัตน์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีมอบห้องน้ำให้กับโรงเรียนบ้านไร่ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์
155) ตามโครงการสลากสร้างสุข ปลดทุกข์ให้น้อง ซึ่งสำนักงานฯได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1,038,900 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อจัดสร้างห้องสุขาที่ถูกสุขอนามัยสำหรับนักเรียน นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านไร่ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 155) อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์