Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบรถวีลแชร์ ครั้งที่ 16 ประจำเดือนสิงหาคม 2561

วันที่ 28/08/2561

              วันนี้ (28 สิงหาคม 2561) เวลา 10.30 น. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยนางสุพิชญา   นิทัศน์วรกุล หัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ พร้อมตัวแทนพนักงานเดินทางไปมอบรถวีลแชร์ให้กับคุณวิภา สุวามิน เป็นโรคชรา เส้นขาตึง ขาทั้งสองข้างงอ ทำให้การเดินไม่สะดวกในโครงการบริจาควีลแชร์กับจส.100 ให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์แต่ไม่มีทุนทรัพย์ ซึ่งจะดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนเดือนละ 2 คัน และในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 16 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งต่อน้ำใจสู่สังคมไทย

 

 

กองประชาสัมพันธ์

สำนักสื่อสารองค์กร

                                                                                             28 สิงหาคม 2561สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์