Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบรถวีลแชร์ ครั้งที่ 12 ประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันที่ 02/07/2561 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย นางสุุุุุุนิด    มั่นครองธรรม หัวหน้าสำนักการพิมพ์ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการพร้อมบุคลากรในสังกัด เดินทางไปมอบรถ    วีลแชร์ ให้กับคุณจรูญ  สีราคำ อายุ 59 ปี ป่วยด้วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง ขยับไม่ได้ นอนติดเตียง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ตามโครงการบริจาควีลแชร์กับ จส. 100 ให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์ แต่ไม่มีทุนทรัพย์ ซึ่งจะดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 2 คัน และในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 12 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้การสนับสนุนด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งต่อน้ำใจ  สู่สังคมไทย

กองประชาสัมพันธ์

สำนักสื่อสารองค์กร

                                                                                              2 กรกฎาคม 2561สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์