Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
กิจกรรมเพื่อสังคม >> ด้านสังคมสงเคราะห์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบรถวีลแชร์ ครั้งที่ 11 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ในโครงการบริจาควีลแชร์กับจส. 100 ส่งต่อน้ำใจ ถึงผู้พิการและผู้สูงอายุ

วันที่ 26/06/2561 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

วันนี้ (26 มิถุนายน 2561) เวลา 10.30 น. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย นายณัฐสุทธิ์ จิ๋วเชื้อพันธุ์ นิติกร 8 รักษาการแทนหัวหน้าสำนักกฎหมาย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรในสังกัด เดินทางไปมอบรถวีลแชร์ ให้กับคุณอัญชนา แซ่โค้ว ซึ่งป่วยด้วยโรคเบาหวาน ข้อเท้าซ้ายถูกตัด ขาขวายืดตรงไม่ได้ และถูกจ้างให้ออกจากงาน ในโครงการบริจาควีลแชร์กับ จส. 100 ให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์ แต่ไม่มีทุนทรัพย์ ซึ่งจะดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 2 คัน และในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 11 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้การสนับสนุนด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งต่อน้ำใจสู่สังคมไทยสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์