Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากฯ จัดประชาพิจารณ์สลากแบบรวมชุดที่จังหวัดเลย

วันที่ 18/06/2561 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

       วันนี้ (๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดประชุมแผนการสร้างการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มคู่ค้า โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จังหวัดและคลังจังหวัด ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสลากให้กับตัวแทนจำหน่ายในส่วนภูมิภาค ตลอดจนผู้แทน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และตัวแทนจำหน่ายสลากในพื้นที่จังหวัดเลย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม  บึงกาฬ มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี รวม ๑๐ จังหวัด 
หลังจากนั้น ได้เปิดเวทีสัมมนาประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นประชาชนเรื่องสลากรวมชุด โดยมีตัวแทนจำหน่ายจากสมาคมผู้พิการ ตัวแทนจำหน่ายรายย่อยและเครือข่ายภาคประชาชนร่วมเป็นวิทยากรด้วย

        นายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่า 
การประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ พูดคุยรับฟังข้อเสนอแนะ และถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสลาก 
การเปลี่ยนแปลงจำนวนสลาก และความเคร่งครัดในการตรวจสอบตัวแทนจำหน่าย ให้จำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนด คือ ๘๐ บาท  ซึ่งภารกิจต่าง ๆ เหล่านี้ ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค 
ทั้งในส่วนของจังหวัด คลังจังหวัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตลอดจนตัวแทนจำหน่ายสลากในพื้นที่ และในโอกาสเดียวกันนี้ จะได้รับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำสลากรวมชุดไปพร้อมกันด้วย

  สำหรับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จากเวทีประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและผู้ดำเนินการสัมมนา 
เปิดเผยว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเป็นวิทยากรแสดงความคิดเห็นประกอบด้วย นายทนง สุวรรณสิงห์ อดีตหัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมมวลชน กอ.รมน.จังหวัด นายสีหนารถ อินทร์จา นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเลย และนางสาวศรัญญา พิลามา ตัวแทนจำหน่ายสลากรายย่อย ร่วมเข้าแสดงความคิดเห็นด้วย  
 
       ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า ควรทำสลากแบบชุด ๕ ใบ ๔๐๐ บาท 
โดยสำนักงานสลากฯ และเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นไปตามความต้องการของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย อย่างไรก็ตามเห็นว่าสำนักงานสลากฯ ควรเพิ่มปริมาณสลากให้มากขึ้นกว่ารายละ ๑๐ เล่ม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  

          นายธนวรรธน์ฯ กล่าวว่า นอกจากการแสดงความคิดเห็นผ่านเวทีสัมมนาในภูมิภาคต่าง ๆ แล้ว มีประชาชนที่สนใจแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กว่า ๑๐,๙๓๗ ราย ส่วนใหญ่เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากรายย่อยส่วนกลาง  โดยกว่าร้อยละ ๗๐ เห็นว่าควรทำสลากรวมชุด แบบชุด ๕ ใบ ราคาชุดละ ๔๐๐ บาท และต้องการซื้อสลากแบบรวมชุดจากผู้จำหน่ายที่มีจุดจำหน่ายประจำ และมีบัตรตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ ท่านที่สนใจสามารถแสดงความเห็นผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th และตู้ ปณ.๒๒ ปณ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน นี้

           การจัดสัมมนาที่จังหวัดเลยในวันนี้ เป็นการจัดสัมมนาโครงการนี้ครั้งสุดท้าย หลังจากที่ดำเนินการมาแล้ว ๔ ครั้ง โดยครั้งแรกจัดที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ ต่อด้วยจังหวัดเชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และนครสวรรค์ จากนี้ไป จะใช้เวลาที่เหลือก่อนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ รับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ ก่อนจะรวบรวมและกลั่นกรองนำเสนอคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจอย่างรอบคอบ โปร่งใส รัดกุม ในการทำสลากชุดที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและความเหมาะสมกับสังคมไทยต่อไป หากคณะกรรมการสลากฯ อนุมัติให้ดำเนินการ ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการจัดทำสลากรวมชุดในช่วงครึ่งปีหลัง โฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวในตอนท้าย


กองประชาสัมพันธ์
สำนักสื่อสารองค์กร
                                                                                                     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228
ผังเว็บไซต์