Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โฆษกคณะกรรมการสลากฯ เปิดเผยความคืบหน้าประชาพิจารณ์สลากแบบรวมชุด

วันที่ 26/04/2561 กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

      วันนี้ (25 เมษายน 2561) เวลาประมาณ 15.00 น. ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล(สนามบินน้ำ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการเปิดให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและประชาพิจารณ์เรื่องการจัดทำสลากแบบรวมชุดผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th และตู้ ปณ. 22 ปณ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นมา ว่าขณะนี้ มีผู้สนใจแสดงความเห็นแล้ว 1,615  ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยกว่าร้อยละ 70 เห็นว่าควรทำสลากรวมชุด  โดยเห็นว่าสลากแบบชุด 5 ใบ ราคาชุดละ 400 บาท มีความเหมาะสมและต้องการซื้อสลากแบบรวมชุดจากผู้จำหน่ายที่มีจุดจำหน่ายประจำที่ผู้จำหน่ายมีบัตรตัวแทนจำหน่ายแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน  เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

    โฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวต่อไปอีกว่า ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 จะเปิดเวทีสัมมนาประชาพิจารณ์เรื่องสลากชุด โดยเชิญนักวิชาการ ตัวแทนจำหน่ายที่เป็นผู้พิการและตัวแทนจำหน่ายรายย่อย ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

   นายธนวรรธน์ ฯ กล่าวในตอนท้ายว่า หลังจากเปิดเวทีสัมมนาที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วจะเดินทางไปรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ต่อจากนั้น ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จะเดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดนครสวรรค์ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โดยจะไปจัดสัมมนาโครงการนี้ครั้งสุดท้ายที่จังหวัดเลย ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และจะใช้เวลาที่เหลือในการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ จนครบ  3 เดือน ก่อนจะนำความคิดเห็นที่ได้มารวบรวมและกลั่นกรองนำเสนอคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจอย่างรอบคอบ โปร่งใส รัดกุม ในการทำสลากชุดที่ทันสมัยแบบมืออาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและความเหมาะสมกับสังคมไทยต่อไปสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์