Thai English facebook YouTube
ส่งออก PDF ส่งต่อให้เพื่อน
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดรับฟังความคิดเห็นและประชาพิจารณ์การจัดทำสลากแบบรวมชุด เริ่ม 1 เมษายน นี้

วันที่ 29/03/2561
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็น และประชาพิจารณ์ เรื่องการจัดทำสลากแบบรวมชุด ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.glo.or.th เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป และจะใช้เวลา 3 เดือนในการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางดังกล่าวข้างต้น เพื่อนำไปสู่การทำสลากชุดที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและความเหมาะสมกับสังคมไทยต่อไป
 

คำสำคัญ : ประชาพิจารณ์ สลากแบบรวมชุด

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2528-8888 โทรสาร. 0-2528-9228 Email: callcenter@glo.or.th
ผังเว็บไซต์