The Government Lottery Office : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ( www.glo.or.th )
ค้นหา   
พฤหัสบดี 18 กันยายน 2557   หน้าแรก ถามตอบปัญหา ลิงค์น่าสนใจ แผนผังเว็บไซต์ ติชมเว็บไซต์


ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย ประจำปี 2554

ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย ประจำปี 2554

รับรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย ร้านกระทรวงการคลัง ประจำปี 2554 ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2554 ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กองบริการ งานสารบรรณ ชั้น 2 ถนนราชดำเนินกลาง

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขที่ 3 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.0-2281-1611 โทรสาร.0-2281-9011