The Government Lottery Office : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ( www.glo.or.th )
ค้นหา   
อังคาร 23 กันยายน 2557   หน้าแรก ถามตอบปัญหา ลิงค์น่าสนใจ แผนผังเว็บไซต์ ติชมเว็บไซต์


ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย ร้านกระทรวงการคลัง ประจำปี 2553

รับรางวัลสลากบำรุงกาชาด
ร้านกระทรวงการคลัง ประจำปี 2553
รับได้ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. 2553 เป็นต้นไป
ณ งานสารบรรณ ชั้น 2

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขที่ 3 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.0-2281-1611 โทรสาร.0-2281-9011