สสร. ร่วมพิธีเปิดห้องสมุด ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม ม.ธรรมศาสตร์

หัวหน้าสำนักการตลาดและจัดจำหน่าย ผู้แทนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกันทำพิธีเปิดห้องสมุด
ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม ณ ตึกคณะรัฐศาสตร์ ชั้น5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รศ.ดร. ศิริพร วัชชวัลคุ คณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ นายวรวัธ วัฒนสิงห์

หัวหน้าสำนักการตลาดและจัดจำหน่าย ผู้แทนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกันทำพิธีเปิดห้องสมุด

ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม ณ ตึกคณะรัฐศาสตร์ ชั้น5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ร่วมสมทบทุน ในการปรับปรุงห้องสมุด

จำนวน 6,000,000.-บาท (หกล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและคณาจารย์ต่อไป


ข่าว CSR อื่น ๆ
สสร. ออกสลากสัญจร งวดประจำวันที่ 1 ก.พ.56 ณ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เดินทางไปออกสลากสัญจร งวดประจำวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องป่าสักหลวง
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติม

สำนักงาน เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการซ้ำซ้อน ณ บ้านราชาวดีชายปากเกร็ด

ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก
ที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา บ้านราชาวดีชายปากเกร็ด เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงาน ร่วมสนับสนุนกรมการพัฒนาชุมชน เป็นจำนวน 300,000.- บาท

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมสนับสนุน กรมการพัฒนาชุมชน
ในโครงการ “ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี” เป็นจำนวนเงิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อ่านเพิ่มเติม

สำนักงาน ร่วมกิจกรรมโครงการ 'แนวร่วมดูแลคูคลอง รวมแรงไทย รักษาน้ำใส ทุกคูคลอง'

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมสนับสนุน กรมการพัฒนาชุมชน
ในโครงการ "ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี" เป็นจำนวนเงิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อ่านเพิ่มเติม

สสร. มอบห้องศูนย์การเรียนรู้ ICT แก่โรงเรียนวัดราชบพิธ เป็นจำนวนเงิน 1,500,000บาท

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
มอบห้องศูนย์การเรียนรู้ ICT แก่โรงเรียนวัดราชบพิธ เป็นจำนวนเงิน 1,500,000บาท
โดยมีเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
เป็นประธานในการรับมอบ อ่านเพิ่มเติม

© สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เลขที่ 3 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.0-2281-1611 โทรสาร.0-2281-9011